Ujawnili nielegalny demontaż pojazdów

Włodawscy kryminalni wspólnie w Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska prowadzili działania w sprawie nielegalnej stacji demontażu pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili takie miejsce na jednej z posesji we Włodawie. Inspektorat prowadzi postępowanie w tej sprawie, natomiast policjanci dodatkowo ujawnili, że użytkowany jest sprzęt bez wymaganych dopuszczeń do eksploatacji.

Ważnym zadaniem  jest walka z „szarą strefą” w gospodarce odpadami szczególnie  w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Policja często wspiera wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, żeby  bezpośrednio przeciwdziałać istnieniu „szarej strefy”, poprzez niezapowiedziane kontrole i stosowanie odpowiednich sankcji.

Przykładem takich działań jest wczorajsza kontrola przeprowadzona przez włodawskich policjantów do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą wspólnie z WIOŚ na jednej z posesji we Włodawie. Funkcjonariusze weryfikując posiadane informacje prowadzili działania w sprawie nielegalnej stacji demontażu pojazdów, na terenie której ujawnili jak na wózku widłowym przewożone są: silnik samochodowy, zawieszenie i karoserie pojazdu, a następnie załadowane na samochód ciężarowy.

Inspektorat będzie wyjaśniał sprawę nielegalnego demontażu pojazdów oraz ich składowania. Policjanci dodatkowo ujawnili, że wózek widłowy jest użytkowany pomimo braku dopuszczenia do eksploatacji Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym za dopuszczanie do eksploatacji urządzenia technicznego bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Przypominamy, że w miejscach nielegalnego demontażu pozyskiwane są części do ponownego użycia, zazwyczaj bez fachowej weryfikacji ich sprawności. W przypadku użycia takiej części w pojeździe może powodować to zagrożenie w ruchu drogowym oraz negatywnie  wpływać na środowisko.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz