Takie dzieci to skarb-uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
we Włodawie wygrali 3500 zł

Polski Czerwony Krzyż nagrodził kwotą 3500 zł Szkolne Koło PCK działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. Nagrodę otrzymały dwa najaktywniejsze koła PCK spośród woj. lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego, z przeznaczeniem na zorganizowanie festynu wolontariatu. 

Członkowie Szkolnego Koła PCK w SOSW im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wzrastanie” PCK. Program pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w środowisku lokalnym. Koło zgromadziło, aż 23 wolontariuszy. Stanowili oni silną, kreatywną drużynę, która systematycznie pracowała cały rok i osiągnęła wielki sukces. Elementem aktywizującym w projekcie był ogólnopolski konkurs „Aktywna młodzież PCK”. Wychowankowie Ośrodka przeszli do ostatniego etapu i zdobyli nagrodę w postaci 3500 zł. 

Uczniowie podjęli się wielu działań w ramach projektu, wykazali się kreatywnością, współpracą z instytucjami oraz mediami. Ośrodek może poszczycić się faktem, że na ogólnopolskim portalu internetowym www.wzrastaniepck.pl wyłoniona została najaktywniejsza wolontariuszka PCK, uczennica Ośrodka– Patrycja Iwaniuk. Na drugim miejscu jest Milena Litomska. Uczennice są liderkami drużyny, z radością niosą pomoc innym i poświęcają swój wolny czas na działalność projektową. Mają też najwięcej ciekawych pomysłów. Wśród członków koła byli także tacy, którzy promowali akcję oddawania krwi, honorowym krwiodawcą jest Sylwester Mitrut. 

Młodzi aktywiści chętnie angażowali się w akcje zainicjowane przez Zarząd Rejonowy PCK
we Włodawie, do wybranych należą np.: zbiórki żywności lub artykułów szkolnych, program na rzecz seniorów, organizacja warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych z zakresu ochrony zdrowia oraz szkolnych pokazów udzielania pierwszej pomocy. Warto zauważyć, iż wolontariat stał się dla dzieci i młodzieży istotną szansą rozwoju osobistego, dał możliwość nabywania kompetencji indywidualnych, społecznych oraz zawodowych. Oryginalnym pomysłem, docenionym przez jury  było założenie uczniowskiej strony internetowej projektu. W ten sposób Szkolne Koło PCK


w Ośrodku we Włodawie promuje dobre praktyki na skalę ogólnopolską.
Koordynatorami działań są opiekunowie SK PCK: pani Marta Uźniak i pan Artur Mierzwa

źródło:  MU