Szkolenie + staż = praca

WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia:
Cukiernik, Monter  zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków:
1. bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,
2. bierna zawodowo, niepełnosprawna.

Priorytetowo będą przyjmowane osoby bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie rodzin zarejestrowane jako osoby bezrobotne.


W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne Plany Działania (IPD)
2. Szkolenia:
Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 01.2017 – 02.2017
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 03.2017 – 04.2017
Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/brutto za każdą godzinę szkolenia.
3. Poradnictwo zawodowe (16h)
4. Pośrednictwo pracy ( 10h)
5. Staż zawodowy zgodny z kierunkiem szkolenia – 6 miesięcy  (płatny 1.925,40 brutto/miesiąc)

Uczestnikom projektu zapewniamy:

-Stypendium szkoleniowe i stażowe,
-Ubezpieczenie NNW,
-Materiały szkoleniowe,
-Odzież ochronną,
-Wyżywienie podczas szkoleń,
-Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
-Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU
Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro
tel. 82 57 22 916
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

3 komentarzy "Szkolenie + staż = praca"

  1. stop komunie | 9 grudnia 2016 at 20:30 |

    kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że w UE bezpłatne szkolenia dają zatrudnienie tylko osobom je organizującym, a organizatorzy szkoleń perfidnie wykorzystują potrzebujących pracy za pieniądze płacących podatki przedsiębiorców, którzy to przedsiębiorcy gdyby nie musieli płacić za nic niedające szkolenia mogliby rozwijać swoje firmy i dawać realne miejsca pracy

  2. Kolejny dowód na to,że rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Biznes się rozwija i okazuje się, że nie ma komu pracować. W związku z tym organizowane są szkolenia przygotowujące do zawodu i dzięki wsparciu UE szkolenia są profesjonalne i już na nich się zarabia, a po szkoleniu jest pewna praca. Realne miejsca pracy są i będzie ich coraz więcej, ale pracowników trzeba będzie ściągać z Ukrainy.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki