Święto pszczelarzy we Włodawie

24 września Polsko-Nadbużańskie Koło Pszczelarzy we Włodawie obchodziło 60-lecie działalności i otrzymało sztandar jednoczący wspólnotę pszczelarską w regionie. Koło zrzesza 12 pszczelarzy z czterech powiatów: włodawskiego, parczewskiego, bialskiego i chełmskiego. Posiadają oni ponad 3400 rodzin pszczelich. Prezesem jest Barbara Litwiniuk. Podczas święta obecny był również starosta Andrzej Romańczuk, który podkreślił znaczenie pszczelarstwa włodawskiego w Polsce.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele NSJ we Włodawie w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Celebrowali ja: ks. dziekan Stanisław Dadas, ks. Paweł Florowski i ks. Krzysztof Zawadzki. Na uroczystości byli obecni władze wojewódzkie związku pszczelarzy oraz przedstawiciele wielu kół Lubelszczyzny.

Po poświęceniu sztandar został uroczyście przekazany przez wiceprezydenta PZP – Zbigniewa Kołtowskiego pani prezes B. Litwiniuk. – Przekazuję wam ten sztandar jako materialny znak duchowej wspólnoty, symbol szczytnych wartości pszczelarstwa. Noście go wysoko i strzeżcie jak skarb najważniejszy – mówił wiceprezydent.

Po mszy w sali wielofunkcyjnej parafii maiło miejsce szkolenie połączone z promocją książki „Wielcy pszczelarze Ziemi Włodawskiej” (praca zbiorowa pod red. Cezarego Kruka).

Podczas popołudniowej części uroczystości uczestnicy zapoznali się z 60-letnia historia pszczelarstwa na ziemi włodawskiej, zaś Józef Skrzypek odczytał akt erekcyjny sztandaru wraz z nazwiskami, którzy zostali umieszczeni na drzewcu.

Część oficjalną zakończył występ zespołu „Kresowianki”.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki