„Światowy Dzień Zdrowia” we Włodawie

7 kwietnia, jak co roku, będziemy obchodzić „Światowy Dzień Zdrowia”. Święto to zostało ustanowione, by uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!” i poświęcone będą tematowi cukrzycy – sposobom zminimalizowania ryzyka zachorowania na tę chorobę, diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu występowaniu powikłań.
Organizując wydarzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2016, WHO ma na celu:
• doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą chorobą i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach;
• spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce z chorobą, które będą obejmować zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;
• ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.


Warto odnotować, że cukrzyca jest chorobą przewlekłą, na którą cierpi niemal 350 mln ludzi na całym świecie. Opisywana jest jako grupa chorób metabolicznych, charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi (hiperglikemią) ze względu na niewystarczającą ilość insuliny bądź brak jej wykorzystywania przez organizm w procesach metabolicznych węglowodanów. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Wyróżniamy dwa typy tej choroby: cukrzycę typu 1 oraz cukrzycę typu 2. Nieleczona przewlekła hiperglikemia może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych, w tym do różnego rodzaju powikłań, ze strony wielu narządów, w tym oka, nerek, serca czy uszkodzenia włókien nerwowych. Aby się przed tym uchronić, ważne jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu promowanie wiedzy nt. cukrzycy, a także sposobów jej wykrywania i leczenia.
W związku z powyższym, z okazji zbliżających się obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie zaprasza mieszkańców Włodawy i okolic do odwiedzenia punktu informacyjno-edukacyjnego w dniu 07.04.2016 r. w godzinach 900-1400, który będzie mieścił się w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy SPZOZ we Włodawie (Al. J. Piłsudskiego 64). Organizatorem powyższej akcji profilaktycznej jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włodawie we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie. W ramach organizowanego stoiska informacyjno-edukacyjnego, zainteresowane osoby będą miały możliwość bezpłatnego wykonania oznaczenia poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, pomiaru ciśnienia tętniczego, stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz obliczenia wskaźnika BMI. Dodatkową atrakcją będzie możliwość testowania alkogoogli i narkogoogli, które odzwierciedlają upośledzenie zmysłów, występujące po spożyciu alkoholu oraz narkotyków i „dopalaczy”. Ponadto będzie udzielane poradnictwo z zakresu profilaktyki cukrzycy oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, wolnego od używek, celem zachowania dobrego stanu zdrowia.
Więcej informacji nt. akcji profilaktycznej można uzyskać na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie pod adresem: http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?news=322 oraz https://www.facebook.com/pssewlodawa
Więcej informacji nt. cukrzycy można znaleźć na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie pod adresem: http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?news=323

Źródło – Wlodawa.eu

Zmiana wielkości czcionki