Sesja Rady Powiatu – zaproszenie

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że 26 września 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XI sesji zwyczajnej, XII i XIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu
  we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
  5.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Włodawie, stanowiącej własność Powiatu Włodawskiego;
  5.3. określenia zasad na jakich Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie może dokonać zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych, dla którego podmiotem tworzącym zakład jest Powiat Włodawski;
  5.4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  5.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022;
  5.6. zmian w budżecie powiatu na 2019 r.;
  5.7. wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu we Włodawie.
 6. Sprawozdania:
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodawskiego w 2018 r.
 7. Informacje:
  • Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu włodawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ we Włodawie i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za I półrocze 2019 r.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad.

4 komentarzy "Sesja Rady Powiatu – zaproszenie"

 1. dlaczego nie było sprawozdania najbardziej doświadczonego w zakresie gospodarki wodnej z tych nadzorów w RZGW Lublin Nadzoru Wodnego we Włodawie.

 2. Były radny. | 25 września 2019 at 21:15 |

  Może ktoś zapyta, dlaczego starostwo nie rozpoczęło jeszcze realizacji projektu, na który dostało pieniądze z UE. Oczywiście, ze chodzi mi o budynek po byłej JW.

 3. Panie radny Zańko Włodawianka gra w IV lidze a nie w okręgówce.

 4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki