Seniorzy podsumowali rok akademicki

Działający przy włodawskim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował uroczyste podsumowanie roku akademickiego 202/2021. Tradycyjnie uroczystość połączona była z wycieczką po Ziemi Włodawskiej. Tym Razem studenci-seniorzy odwiedzili gminę Hanna, gdzie zwiedzali centrum religijno-zabytkowe z XVIII-wieczny drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła.

W trakcie spotkania członkowie Rady Programowej UTW – Przewodnicząca O/R ZERiI Łucja Pamulska i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – dziękowali uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Rozstrzygnięto również konkurs czytelniczy dot. twórczości Stanisława Lema.

-Dziękuję Państwu za udział w organizowanych przez nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku zajęciach. Był to bardzo trudny czas ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju. Jestem przekonany, że mimo to udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach pozwolił Państwu miło spędzić czas oraz był okazją do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przed nami rok szczególny, w którym obchodzić będziemy dwudziestolecie włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie jest jednym z pierwszych UTW w Polsce. Rozpoczął działalność w 2002 roku. Jego inicjatorką była ówczesna Przewodnicząca oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie śp. Irena Rutkowska. To właśnie zaangażowanie i determinacja Pani Ireny pozwoliły na rozwój włodawskiego UTW mimo początkowych problemów.

W Radzie Programowej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie pracują obecnie między innymi: Łucja Pamulska ( Rektor/ Przewodnicząca O/R PZERiI we Włodawie), burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Wicestarosta Powiatu Włodawskiego Tomasz Korzeniewski, Mieczysław Tokarski, Włodzimierz Czeżyk, Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska i Andrzej Lis.

Dzięki pomocy i wsparciu Rady Programowej Uniwersytet może organizować wykłady, konkursy, wycieczki oraz spotkania integracyjne tak ważne dla seniorów. Obchody dwudziestolecia istnienia włodawskiego UTW planowane są na jesień tego roku.

UM Włodawa