Projekt #1LOlek

Od września do grudnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie realizowano program edukacji kulturalnej „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”.

Organizatorem jego 3. edycji było Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Do udziału w nim zakwalifikowało się 10 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Był on sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z życiem papieża-Polaka i wartościami przez niego głoszonymi oraz rozwinięcie ich kompetencji w zakresie literatury, fotografii i sztuki filmowej. Uczestnicząca w nim młodzież zwiedziła Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, wzięła udział w warsztatach literackich, fotograficznych i filmowych w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, wizytach studyjnych w Muzeum Narodowym, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki