Program ministerialny

Został ogłoszony Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

Strategicznym celem programu jest spieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działać mających na celu trwałe upamiętnienie tych wydarzeń.

Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i podstaw patriotycznych.

W ramach programu mogą być finansowane m.in. remonty obiektów grobownictwa wojennego (szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do Programu) O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987);
  • organizacje pozarządowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Termin naboru wniosków określona do dnia 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Ministerstwa KiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php

Osoby i instytucje zainteresowane zachęcamy do składania wniosków do programu MKiDN.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

1 komentarz "Program ministerialny"

  1. kolejnazimaasniegunima | 11 stycznia 2017 at 00:36 |

    Rekonstrukcja kurników, z których “wyklęci” jumali jajka biednym chłopom

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki