Powiat z gminą zbudują drogę

114 tys. 504 zł zarezerwowała gmina Włodawa w budżecie na 2016 rok na budowę drogi Korolówka – Różanka, na odcinku nieco ponad 1200 m. Inwestycję zrealizuje powiat włodawski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Rada Gminy przyjęła na sesji 28 października. Zabezpieczona kwota stanowi udział gminy Włodawa w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji. Podstawą udzielenia pomocy stanowić będzie umowa partnerska zawarta między gminą Włodawa a powiatem włodawskim.

Źródło – Nowy Tydzień