Porozumienie partnerskie o współpracy pomiędzy z miastem Kiryat Motzkin w Izraelu

45-tysięczne miasto Kiryat Motzkin stało się oficjalnym partnerem miasta Włodawy i powiatu włodawskiego. Podpisanie stosownego porozumienia nastąpiło w sali konferencyjnej starostwa przy obecności przedstawicieli trzech samorządów oraz gościnnie starosty radzyńskiego, który to powiat w ub.r. podpisał podobne porozumienie z tym izraelskim miastem. Pomysł partnerstwa z Kiryat Motzkin zrodził się m.in. z powodu „włodawskich korzeni” wielu mieszkańców tego pięknego miasta.

Oba porozumienia brzmią bliźniaczo i zobowiązują partnerów do zachowania stałych kontaktów, wspierania we wszystkich dziedzinach, wymiany mieszkańców i popierania tego wszystkiego, co przyczyni się do utrwalenia porozumienia polsko-izraelskiego, szczególnie w zakresie: 1) obustronnego rozpowszechniania i promowania elementów tradycji oraz dziedzictwa i wartości kulturowych; 2) wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacji poprzez wymianę młodzieży, wizyty robocze i inne inicjatywy z zakresu współpracy oświatowej; 3) współdziałania ukierunkowanego na krzewienie kultury poprzez wspólne projekty, inicjatywy społeczne lub inne działania; 4) realizacji działań w zakresie nawiązywania i zacieśniania kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obiema stronami porozumienia. 

Współpraca miasta i powiatu z Kiryat Motzkin realizowana będzie z udziałem organizacji, stowarzyszeń lub podmiotów wykazujących poparcie dla szerokich inicjatyw kształtujących stosunki pomiędzy partnerami.

W imieniu powiatu umowę podpisał starosta Andrzej Romańczuk, w imieniu miasta burmistrz Wiesław Muszyński, zaś stronę izraelską reprezentował prezydent Kiryat Motzkin – Haim Zuri.

Na pewno nasze partnerstwo nie będzie „puste” – mówi A. Romańczuk. – Jestem przekonany, że np. włodawska młodzież dzięki naszemu partnerstwu dużo skorzysta m.in. na wzajemnej wymianie i poznawaniu kultury, tradycji i rówieśników. Kiryat Motzkin ma naprawdę bardzo wiele do zaoferowania tak w dziedzinie kultury, jak i oświaty czy promocji. A powiat włodawski ma do zaoferowania jeszcze więcej.

Źródło – powiatwlodawski.pl

Zmiana wielkości czcionki