Policjanci o bezpiecznym Internecie

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci to jeden z najważniejszych obszarów działalności profilaktycznej Policji. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii powstają coraz to nowe zagrożenia i rodzaje przestępczości, na które są narażone dzieci i młodzież. Dlatego policjanci prowadzą różne inicjatywy, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom i kształtować prawidłowe postawy wśród młodych ludzi.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci to jeden z najważniejszych obszarów działalności profilaktycznej Policji. Mundurowi prowadzą różne inicjatywy, aby zwiększać świadomość młodych ludzi na temat różnych zagrożeń występujących w sieci. Działania te mają także  sprawić, żeby młodzież zdawała sobie sprawę, że anonimowość w Internecie jest złudna i za swoje kroki ponoszą odpowiedzialność.

Wczoraj włodawscy i urszulińscy policjanci przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkolną w Dubecznie, których tematem przewodnim było bezpieczeństwo w Internecie. Policjanci zaprezentowali młodym ludziom najczęstsze czyny zabronionone popełniane za pośrednictwem różnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich konsekwencje. Przypomnieli również zasady bezpieczeństwa i tzw. „netykiety” obowiązującej w sieci. Młodzież z uwagą słuchała rad i przestróg policjantów oraz obejrzała film edukacyjny nt. konsekwencji nieostrożnych zachowań w sieci.

Takie spotkania z policjantem są niezwykle istotne w dobie czasu kiedy  świat wirtualny może kreować swoją własną rzeczywistość, a przez szybki rozwój nowoczesnych technologii powstają coraz to nowe zagrożenia i rodzaje przestępczości. Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dzieci i młodzież w Internecie, dotyczą wielu obszarów – w tym psychicznego, zdrowotnego, moralnego i społecznego. Dlatego prowadzone działania profilaktyczne mają za zadanie zapobiegać negatywnym zjawiskom i kształtować prawidłowe postawy wśród młodych ludzi.

E.T.

KPP Włodawa

Zmiana wielkości czcionki