Pojemniki na odpady muszą spełniać normy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki te muszą jednak spełniać pewne normy i być dostosowane do samochodów odbierających odpady.

Na mocy § 3 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać obowiązującą w kraju normę, określoną numerem PN-EN 840-1:2013-05. Oznacza to, że muszą być przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzbietowych. Powinny być wykonane z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią konstrukcję i jakość. Pojemniki produkowane zgodnie z normą wyposażone są w kółka umożliwiające ich przemieszczanie i posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

Na pojemnikach nie spełniających powyższych norm zostaną umieszczone naklejki z informacją o treści „POJEMNIK NIEDOSTOSOWANY DO ODBIORU ODPADÓW”. Firma odbierająca odpady nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojemnika, który nie spełnia norm, jest zbyt obciążony bądź mechanicznie uszkodzony.

Maksymalne obciążenie dla pojemnika 120-litrowego wynosi 50 kg, zaś dla pojemnika 240-litrowego wartość ta wynosi 100 kg.

Warto zauważyć, że oferowane przez markety budowlane pojemniki do gromadzenia odpadów, będące często pojemnikami ogrodowymi, nie spełniają wyżej wskazanych norm i nie są przystosowane do odbioru za pomocą mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.