Pięć lat temu weszły w życie przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyny tragedii na drogach. Pięć lat temu weszły w życie przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Tylko w ubiegłym roku na Lubelszczyźnie policjanci zatrzymali 3291 uprawnień do kierowania tym, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50km/h.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach. Nadmierna prędkość jest groźna również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Pamiętajmy, wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi a tym samym na reakcję obronną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.

Pięć lat temu weszły w życie przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Mowa między innymi o zatrzymaniu uprawnień do kierowania w przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Wówczas prawo jazdy jest odbierane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta w dalszym ciągu prowadzić będzie pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Niestety na naszych drogach wciąż jest wielu kierowców, którzy łamią prawo. Tylko w ubiegłym roku, na Lubelszczyźnie, policjanci zatrzymali 3291 uprawnień do kierowania tym, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50km/h.

Szczególne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze mają policjanci z zespołów pn. „Speed”, które powstały 19 lipca 2019 ubiegłego roku. Mundurowi kontrolują w szczególności te miejsca, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Mają do dyspozycji radiowozy oznakowane z laserowymi miernikami prędkości oraz nieoznakowane pojazdy wyposażone w videorejestratory. W skład zespołu „Speed” wchodzą nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale także funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie bowiem istotnym założeniem pracy zespołu „Speed” jest monitoring umieszczanych w Internecie nagrań, obrazujących niebezpieczne zachowania kierowców.

R.L.R.

Zmiana wielkości czcionki