Ordynator już nie wicedyrektor

Artur Sitnik nie jest już dyrektorem ds. medycznych we włodawskim szpitalu. Na stanowisku zastąpił go inny lekarz – Wiesław Mazurek. Odwołanie ma związek z ciągłym nie wykonywaniem kontraktu z NFZ przez kierowany przez niego oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym. Nieoficjalnym zaś powodem tej roszady miała być polityka kadrowa w zakresie pozyskiwania nowych specjalistów dla szpitala, prowadzona przez dyrektora Sitnika lub raczej jej brak.

Teresa Szpilewicz, dyrektor włodawskiego szpitala, odwołała ze stanowiska swojego zastępcę ds. medycznych Artura Sitnika. – Decyzja ta ma związek z brakiem spójności w działaniach dyrekcji w kierunku uzyskania płynności finansowej SPZOZ Włodawa, a w szczególności ograniczania kosztów i zwiększania przychodów, poprzez poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu włodawskiego – mówi Szpilewicz. – Ponadto kierowany przez pana Artura Sitnika oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym, permanentnie nie wykonuje kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i przynosi straty, które muszą być rekompensowane przez inne oddziały. Poszukujemy nowych rozwiązań, które mają na celu rozwój naszego szpitala i podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powołanie nowego zastępcy, Wiesława Mazurka, ma przyczynić się do lepszej organizacji pracy. Obecnie naszym głównym celem jest wykonanie kontraktu zawartego pomiędzy oddziałem chirurgii ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym a NFZ. Oczekiwania pacjentów są bardzo duże. Istnieje potrzeba poszerzenia usług na oddziale chirurgicznym o dodatkowe specjalności chirurgiczne np.: chirurga naczyniowa, urologia itp. Musimy dołożyć wielu starań w kierunku pozyskania nowej kadry medycznej i podniesienia jakości usług medycznych, aby zachęcić mieszkańców powiatu włodawskiego do korzystania z usług naszego szpitala – wyjaśnia pani dyrektor.

Dalsza część wiadomości znajduje się na stronie NowyTydzień

Zmiana wielkości czcionki