Opłaca się uczyć w ZSCKR w Korolówce-Osadzie

„Bryka dla rolnika” – rymowanka, limeryk, żarcik?

W każdej szkole najlepsi uczniowie otrzymują stypendia. W Technikum w Korolówce-Osadzie dla dobrych uczniów przyznawane są stypendia Dyrektora Szkoły. Uczeń z najwyższą średnią typowany jest do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ale bez szóstek czy piątek z matematyki lub historii można otrzymać stypendium w ramach programu Lubelska Kuźnia Talentów. Trzeba mieć pasję zawodową, potocznie ”żyłkę” do rozwijania wiedzy i umiejętności rolniczych.

Dowodem na to, że nauka się opłaca jest Kamil Samojluk – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który jest poczwórnym stypendystą: Dyrektora Szkoły, Prezesa Rady Ministrów i Lubelskiej Kuźni Talentów, a ponadto dwukrotnie uzyskał tytuł laureata w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pionie mechanizacja rolnictwa (w 2016 roku – V miejsce, w 2017 roku – II miejsce). Indeks i dyplom to nie jedyne nagrody, które otrzymał zdobywca II miejsca. Za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w pogłębianie wiedzy rolniczej Zarząd Banku BEŻ Paribas i Fundacja BEŻ BNP Paribas ufundowała stypendium w ramach programu AGROTALENT, zachęcając do rozpoczęcia wspaniałej naukowej przygody. Inne nagrody to np. bezpłatna prenumerata miesięcznika „Rolniczy Przegląd Techniczny” oraz wiele upominków rzeczowych. W kwietniu 2018 roku Kamil po raz trzeci zakwalifikował się do finału OWiUR, który zostanie przeprowadzony w czerwcu we Wrocławiu. Wierzymy, że jedzie po zwycięstwo i nie wróci z pustymi rękoma. W ślady szkolnego VPA-a idą następni, niektórzy małymi kroczkami, ale dążą do celu, np. Amelia Mazurek, która była blisko zakwalifikowania się finału centralnego OWiUR uczniów pionie gastronomii czy Karolina Patejuk w bloku agrobiznesu.

Wielu uczniów ZSCKR w Korolówce-Osadzie startuje w różnych konkursach i olimpiadach związanych tematycznie z rolnictwem i odnosi sukcesy. 18 kwietnia tego roku Gabriel Matwiejuk, uczeń klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zajął V miejsce w finale X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie w Rolnictwie. Oprócz ogromnej radości pierwszoklasista zdobył indeks na kierunki WIP SGGW, satysfakcjonującą nagrodę pieniężną (czterocyfrową) ufundowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz roczne stypendium od Firmy Bayer.

Z kolei główną i jakże cenną nagrodę otrzymali laureaci finału 36. Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 podczas prestiżowych targów AgroTech w Kielcach (15-16 marca 2018 r.) – były to nawozy mikroelementowe Mikro Export przeznaczone do stosowania dolistnego. Efekt działania widoczny jest gołym okiem. Tytuł laureata uzyskał tegoroczny maturzysta Sebastian Kwiatkowski. Na pewno osiągnie większe sukcesy w uprawie!

Trzeba zaznaczyć, że na niższych szczeblach olimpiad i konkursów organizatorzy oferują wiele cennych nagród i upominków. Często są to wartościowe przedmioty i narzędzia, jak szlifierki, wkrętarki, smartfony, tablety itp. Trafiają do szerszej grupy uczestników.

ZSCKR w Korolówce-Osadzie oferuje swojej młodzieży udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych, przeglądach teatralnych i artystycznych, zapewniając nie tylko nagrody, ale też samoakceptację, adrenalinę rywalizacji i sprawdzenia się.

Ewa Krzywania

Zmiana wielkości czcionki