Ogólna informacja o działaniach przeprowadzonych w sprawie przywrócenia Biura Kompleksowej Obsługi Klienta PGE we Włodawie

Komitet Organizacyjny powołany w sprawie wznowienia działalności Biura Kompleksowej Obsługi Klienta PGE we Włodawie.

Skład osobowy komitetu: Lucjan Gąsiorowski, Jan Litaszewski, Ewelina Piwońska

Ogólna informacja o działaniach przeprowadzonych w sprawie przywrócenia Biura Kompleksowej Obsługi Klienta PGE we Włodawie

Dnia 10 czerwca 2017 roku zawiązała się społeczna inicjatywa powołania Komitetu Organizacyjnego w sprawie wznowienia działalności Biura Kompleksowej Obsługi Klienta PGE we Włodawie. Owa inicjatywa została bardzo aktywnie poparta przez mieszkańców Włodawy i okolic, co miało odzwierciedlenie na imiennych listach poparcia. W okresie tylko jednego miesiąca, na 160 listach, swój głos oddało 5213 osób .

Następnie 11 lipca 2017 roku komplet dokumentów tj. bardzo szczegółowo uzasadnioną petycję z komisyjnym protokołem przeliczenia głosów, komplet imiennych list poparcia mieszkańców wraz z załączonym wsparciem Rady Miejskiej we Włodawie, Parafii Kościelnych Włodawy i Orchówka oraz włodawskich Przedsiębiorców i Stowarzyszeń, wysłaliśmy do Ministerstwa Energii i Prezesa PGE w Warszawie.

Na naszą petycję odpowiedziało Ministerstwo Energii, jednakże bardzo ogólnie i bez konkretnego rozwiązania i dlatego 20 sierpnia 2017 roku, wystosowaliśmy pismo odwołujące, z ponowną prośbą o ustosunkowanie się do naszej sprawy. Ponadto, dodatkowo w celu uzyskania większej reakcji i wsparcia na poruszany przez nas problem, wysłaliśmy pisma informacyjne do PGE S.A. w Warszawie, Rzeszowie i Zamościu oraz Posłów na Sejm RP: Pani Beaty Mazurek i Pana Posła Sławomira Zawiślaka. Powyższe działanie odniosło skutek i tak dnia 10 października 2017, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Energii w Warszawie, odnoszącą się do powyższej sprawy już bardzo szczegółowo i z akcentem wsparcia, wraz ze wskazówkami dalszego działania.

Z racji tego, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej od pozostałych adresatów naszych pism, postanowiliśmy nie pozostawiać tego bez odzewu. W związku z powyższym, 15 listopada 2017 zaadresowaliśmy w tej sprawie identyczne pisma do Prezesów PGE S. A. w Warszawie, PGE Obrót w Rzeszowie i PGE Obrót w Zamościu oraz Posłów na Sejm RP Pani Beaty Mazurek i Posła Sławomira Zawiślaka. Ponieważ ww. pisma miały identyczna treść, do ogólnej wiadomości załączamy po jednym piśmie skierowanym do Prezesa PGE S.A i Posła na Sejm.

Włodawa, 15 listopada 2017

Prezes PGE S.A.

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 20 sierpnia 2017 roku, pragniemy w imieniu mieszkańców Włodawy i jej okolic, ponowić prośbę o wznowienie działalności Biura Kompleksowej Obsługi Klienta we Włodawie.

W treści ww. pisma, szeroko opisaliśmy jakie kłopoty i niedogodności mieszkańcy naszego regionu, ponoszą z powodu braku siedziby stacjonarnego Biura Kompleksowej Obsługi Klienta. Rzeczowo uzasadniliśmy naszą petycje oraz dołączyliśmy protokół przeliczenia głosów. Za przywróceniem Biura opowiedziało się aż 5213 – Waszych Klientów.

Szanowny Panie Prezesie, z przykrością stwierdzamy, że mieszkańcy naszego regionu są zawiedzeni i rozczarowani, z powodu obojętności i niezrozumienia na zgłaszany przez nas tak istotny problem, gdyż sytuacja w najmniejszym stopniu nie uległa poprawie.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców Włodawy i okolic, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Włodawa, 15 listopada 2017

Poseł na Sejm RP

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 20 sierpnia 2017 roku, prosimy w imieniu mieszkańców Włodawy i okolic, o wsparcie inicjatywy mającej na celu wznowienie w naszym mieście Biura Kompleksowej Obsługi Klienta.

W treści wymienionego pisma, szeroko opisaliśmy kłopoty i niedogodności jakie mieszkańcy naszego regionu ponoszą z powodu braku siedziby stacjonarnego biura. Petycję wraz z listami podpisów, gdzie wypowiedziało się aż 5213 osób, wysłaliśmy do Ministerstwa Energii oraz PGE S.A. w Warszawie i podlegających im jednostek. Niestety, starania i zaangażowanie społeczeństwa w/w cel, nie odniosły oczekiwanego rezultatu. Mieszkańcy są zawiedzeni i rozczarowani, że sytuacja nie uległa zmianie, a ich działania zostały zbagatelizowane przez władze które powinny działać w ich sprawie i na ich korzyść.

Dlatego mając na względzie dobro mieszkańców a jednocześnie wyborców, prosimy o pomoc w realizacji zgłaszanych przez nich tak istotnych potrzeb.

 

4 komentarzy "Ogólna informacja o działaniach przeprowadzonych w sprawie przywrócenia Biura Kompleksowej Obsługi Klienta PGE we Włodawie"

  1. Panie Gąsiorowski Co z ulicą Spokojną którą Pan obiecał w kampanii wyborczej???

  2. a do czego to biuro rachunki za prąd są, płacić trzeba i tyle.jeszcze więcej urzędników aby prąd był droższy????

  3. baju baju. zbliżają się wybory to dzialaja na papierze

  4. nic nie zdzialali, ale wybory tuż tuż i diety

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki