Odpady sezonowe – popiół, zielone

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie informuje, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, miesiąc kwiecień będzie ostatnim, kiedy z Państwa nieruchomości będzie odbierany popiół z palenisk domowych. Począwszy od kolejnego miesiąca, tj. maja, będzie możliwość samodzielnego dostarczenia popiołu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK.

W miesiącu kwietniu rozpoczyna się także odbiór odpadów biodegradowalnych zielonych – w zakresie liści, traw, chwastów i gałęzi. Odpady te powinny być udostępnione do odbioru najpóźniej o godz. 7:00 w dniu określonym w harmonogramie. Odpady zielone powinny być gromadzone w workach lub pojemnikach koloru brązowego, jednak niedopuszczalne jest mieszanie ich z odpadami kuchennymi. Natomiast gałęzie pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych czy ogrodów mogą być udostępniane do odbioru również w wiązkach, których jednostkowa waga nie przekracza 40 kg.

Zachęcamy również właścicieli nieruchomości zamieszkałych do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wpływa to pozytywnie na nasze środowisko oraz jest to doskonała pielęgnacja dla naszych roślin.

MZC

1 komentarz "Odpady sezonowe – popiół, zielone"

  1. wrrrrrrr | 23 marca 2021 at 13:40 |

    Przesiąkanie z kompostowników do gruntu jest eko? My mamy zbierać selektywnie odpady, a wysoko postawieni i z układami importują śmiecie i wwożą do Polski bezkarnie wszelki syf. My płacimy za odbiór śmieci posegregowanych, a gangsterzy zarabiają na syfie importowanym i podpalonych składowiskach. Syf. Gdzie mam odstawiać pojedyncze, przepalone zwykle żarówki? Też do PSZOK?

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.