Odpady po staremu

Gminny Zakład Komunalny wygrał przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy Włodawa, do końca lipca 2016 roku. Ceny dla mieszkańców pozostają bez zmian.


W postępowaniu konkursowym, oprócz GZK, rozpatrywano także ofertę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie. Ceny zaproponowane przez pierwszy z podmiotów to 473,04 zł brutto za tonę odpadów segregowanych i 494,64 zł za odpady zmieszane, z kolei MPGK to, odpowiednio: 637,20 zł i 702,00 zł. Umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym będzie obowiązywać do 31 lipca 2016 roku. Po tym okresie gmina będzie mogła zlecić odbiór odpadów dla zakładu, w którym ma udział większościowy, czyli dla GZK właśnie, gdzie udziały gminy wynoszą 100 procent. Jeśli po 31 lipca do takiego zlecenia dojdzie będzie to już umowa bezterminowa.

Dalsza część wiadomości znajduje się na stronie NowyTydzień

Zmiana wielkości czcionki