Odbiór odpadów z izolatoriów domowych COVID-19

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przypomina, że osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 przebywające na izolacji domowej zobowiązane są do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych bez obowiązku ich segregowania. Nie należy ich również udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami wytworzonymi przed i po izolacji domowej.

Międzygminny Związek Celowy po otrzymanej informacji o osobach zakażonych zgłasza zlecenie do specjalistycznej firmy unieszkodliwiającej tzw. odpady medyczne – Utylimed Sp. z o o. z Lublina, której przedstawiciel skontaktuje się telefonicznie lub SMS po zakończonej izolacji celem określenia dogodnego terminu odbioru odpadów skażonych.

Informujemy również, że odpady z izolatoriów, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie w związku z czym jeśli w tym czasie nie nastąpiłby odbiór odpadów przez firmę Utylimed – należy niezwłocznie skontaktować się z Międzygminnym Związkiem Celowym, a odpady traktować jako komunalne zmieszane.

Więcej informacji w tej sprawie: http://mzcwlodawa.pl/odpady-z-izolatoriow-domowych/

Zmiana wielkości czcionki