O Koperniku w Modrzaku

Rok 2023 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Mikołaja Kopernika”. Z tej okazji Szkolne Koło Astronomiczne PULSAR, istniejące od blisko 28 lat w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, aktywnie zaangażowało się w obchody tego jubileuszu.

W lutym, podczas cotygodniowych zajęć, uczniowie zgłębiali życie i twórczość uczonego, a także mieli okazję przyjrzeć się z bliska (biorąc do ręki) wszystkim pięknie wydanym drukiem dziełom Mikołaja Kopernika. Następnie zorganizowano Szkolny Konkurs na portret astronoma, na który wpłynęło 31 prac wykonanych różnymi technikami. Zwycięzcą został Bartosz Maciejewski, a efektem konkursu była wystawa prac wyeksponowana w szkolnej pracowni fizycznej. Na ścianach pracowni zawisło także hasło, będące znanym zdaniem ze wstępu do Księgi Pierwszej dzieła Kopernika „O obrotach…”, a mianowicie” „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne”. Autorką hasła była Gabriela Dadacz.

Uczniowie podjęli się także udanej próby rekonstrukcji dwóch spośród trzech instrumentów astronomicznych używanych przez Kopernika. Pierwszy z nich, czyli trójkąt paralaktyczny (triquetrum), służący do wyznaczania paralaksy Księżyca, zbudował Adam Horszczaruk wraz z bratem Mikołajem. Drugi, kwadrant słoneczny, służący do wyznaczania nachylenia ekliptyki do równika niebieskiego, został wykonany przez Michała Śliwińskiego. Nad trzecim instrumentem, astrolabium, pracuje Krzysztof Szostakiewicz.

W kwietniu Bartosz Maciejewski namalował portret Kopernika na płycie z podstawką oraz otworem w miejscu twarzy, umożliwiając każdemu chętnemu „bycie jak Kopernik” poprzez zrobienie zdjęcia. W maju opiekun koła – prof. Mirosław Trociuk, razem z Pulsarowiczami, wygłosił prelekcję pt. „Krótka wędrówka po kosmicznym osiedlu” dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włodawie, ilustrowaną Mobilnym Modelem Układu Słonecznego oraz replikami instrumentów astronomicznych M. Kopernika.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.