Nowoczesne kamery za 12,5 mln dla Nadbużańskiego Oddziału SG

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznym oddano do użytku nowoczesne kamery do obserwacji w dzień i w nocy. Najnowszej generacji urządzenia pomogą funkcjonariuszom SG w zabezpieczaniu granicy państwowej.

Przenośne kamery termowizyjne ze względu na swoją wagę i wymiary są wykorzystywane przez funkcjonariuszy pełniących służbę zarówno pieszo jak  i przy użyciu pojazdów służbowych. Umożliwiają prowadzenie obserwacji rejonów granicy państwa praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych.

Nowoczesne optoelektroniczne systemy nadzoru do obserwacji terenu w dzień i w nocy trafiły do Placówek NOSG na granicy z Białorusią i Ukrainą.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 12,5 mln złotych. Zakup w większości był sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (projekty: PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00, PLBU.04.02.00-20-0062/17-00, PLBU.04.01.00-UA-0239/17-00 oraz PLBU.04.01.00-UA-0206/17-00).

Zestawy kamer, wykorzystywane przez funkcjonariuszy w służbie, umożliwią detekcję, obserwację i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu towarów.

Realizacja projektów w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020, w których uczestniczy Nadbużański Oddział SG umożliwia wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną.

Więcej informacji o projektach znajdziesz tutaj: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/komenda/fundusze-pomocowe/c-bc-programme-poland-b

Zmiana wielkości czcionki