Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!

To hasło kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone. Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy o potrzebie i sposobach zastrzegania dokumentów.

Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone, której partnerem jest Policja, ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła.

W przypadku utracenia dokumentów należy je zastrzec w swoim lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie (pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

Jeżeli dokumenty zostały utracone w wyniku przestępstwa należy również powiadomić Policję. O utracie dokumentów trzeba także powiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej. Utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz
KPP Włodawa