Naukowo na PULSARZE

Jedną z form działalności, i kilkunastoletnią już tradycją, Szkolnego Koła Astronomicznego PULSAR działającego w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie jest udział w czwartkowych spotkaniach przedstawicieli świata nauki z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Ostatnie takie spotkanie o naukowym charakterze odbyło się 19 maja 2016 roku, kiedy to Pulsarowicze gościli dra Waldemara Bereja, kierownika Pracowni Dydaktyki Fizyki z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie. Temat spotkania dotyczył optyki falowej i zatytułowany został „Różne oblicza polaryzacji światła”.

1

Nasz zmysł wzroku rejestruje dwie podstawowe cechy światła: barwę i natężenie, natomiast poza naszymi zdolnościami postrzegania jest kolejna nieodłączna właściwość światła, czyli polaryzacja. Nie oznacza to jednak, że nie potrafimy jej ujawniać i wykorzystywać. W trakcie wykładu, bogato ilustrowanego pokazami, dr Berej przedstawił sytuacje, w których dochodzi do polaryzacji światła oraz szereg zastosowań światła spolaryzowanego. Uczestnicy spotkania „naocznie” mogli się przekonać, że wytwarzanie i wykorzystanie polaryzacji światła jest stosunkowo prostym przykładem tego, co często określa się jako „light management”. Tematy z tego obszaru warto więc podejmować również dlatego, że ubiegły 2015 rok był proklamowany jako Międzynarodowy Rok Światła oraz Technologii Wykorzystujących Światło.

2 2' 3 4 5 6 7 8 9 10

Zmiana wielkości czcionki