Najcenniejszy skarb Sobiboru

W Lasach Sobiborskich kryje się prawdziwy skarb. I nie jest to legendarne złoto ukryte przez Żydów wiezionych do hitlerowskiego obozu zagłady, ale niezwykle rzadka sowa. Zobaczenie czy zrobienie zdjęcia puszczyka mszarnego – bo o nim mowa – jest celem wielu wypraw, z których większość i tak jest skazana na niepowodzenie, bo ptak jest wyjątkowo rzadko spotykany.


Puszczyk mszarny (Strix nebulosa) to ptak ze strefy borealnej, którego najbliższe stałe lęgowiska znajdują się na Białorusi i Ukrainie. Ta niezwykle rzadka i piękna sowa, ustępująca wielkością tylko puchaczowi, w Polsce pojawiła się 6 lat temu. Ornitolodzy zaobserwowali kilka par w 2010 roku – wszystkie w lasach w okolicy Sobiboru i Włodawy. Dziś puszczyka mszarnego można spotkać w Puszczy Białowieskiej, Poleskim Parku Narodowym, czy naszych Lasach Sobiborskich.

Wszędzie jest objęty ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). Oznacza to, iż bezwzględnym zakazem objęte jest m. in. niszczenie jego jaj, gniazd i siedlisk, chwytanie osobników, a także płoszenie i niepokojenie tych zwierząt.

Dalszą część wiadomości znaleźć można na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki