Moja pierwsza animacja poklatkowa

1 lutego 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie rozpoczęto realizację projektu ,,Moja pierwsza animacja poklatkowa” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, nabycie umiejętności pracy z narzędziami nowych technologii, pracy w programach do pisania scenariuszy i montażu materiału filmowego, tworzenie własnych wypowiedzi filmowych. Działania podejmowane w zespole projektowym mają uczyć młodzież pracy w grupie i przyjmowania różnych ról, w tym reżysera, scenarzysty, kamerzysty/realizatora zdjęć, montażysty, scenografa, kierownika produkcji, aktora. W dn. 6-7 lutego 2016 r. 12-osobowa grupa projektowa uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w Wytwórni Filmów Animowanych Se-ma-for w Łodzi. Zajęcia miały ukierunkować i wspomóc młodzież w tworzeniu ich pierwszej animacji. Do maja młodzież będzie pracować pod opieką instruktorów zajęć z praktycznej edukacji filmowej. Wyprodukowana na zajęciach animacja zostanie zaprezentowana na III Włodawskim Przeglądzie Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
Projekt realizowany jest z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Polesia.

f3f2f1

Źródło UM Włodawa

Zmiana wielkości czcionki