Miasto wspiera mieszkańców

Miasto Włodawa odroczy, rozłoży na raty a w szczególnych przypadkach nawet umorzy należności o charakterze cywilnoprawnym. Na piątkowej sesji radni przyjęli uchwałę określającą zasady skorzystania z tego typu ulgi.

– Możliwość wnioskowania o odroczenie, rozłożenie a nawet umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym mieszkańcy miasta maja już od dawna. Poprzednia uchwała w tej sprawie została podjęta już w 2018 roku. Jednak w związku ze zmianami w przepisach niezbędna była również zmiana naszej uchwały – wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Należności pieniężne mogą być umorzone automatycznie (w przypadkach określonych w art. 56 ust.1 ustawy o finansach publicznych) lub na wniosek dłużnika.
Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać między innymi opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.

Jeśli należność dotyczą jednostek miejskich i nie przekraczają kwoty 2000 zł decyzję w sprawie jej odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podejmują dyrektorzy jednostek. W pozostały przypadkach zgodę wydaje Burmistrz Włodawy. W przypadku, kiedy należność przekracza kwotę 6000 zł potrzebna jest również pozytywna opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego.

UM Włodawa

1 komentarz "Miasto wspiera mieszkańców"

  1. dreptaczek | 23 lipca 2021 at 14:21 |

    gospodarze WŁODAWY ….POBUDKA !!!!dzwonek !!!!!!!!!!!!chodnik-przejście BEZPIECZNE od tesco do kik,ccc,my center….gospodarze WŁODAWY ….POBUDKA !!!!

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.