LGD „Poleska Dolina Bugu” zmienia obszary wiejskie dzięki dotacjom z PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” od 10 lat realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia lokalnych mieszkańców na podstawie opracowywanej na 6-letni okres Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Jest to możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – aktualnie w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. LGD „Poleska Dolina Bugu” w bieżącym okresie programowania startowała z budżetem 5,7 mln zł, który na przestrzeni minionych 3 lat zwiększyła o łącznie 1,25 mln zł. Obecnie ubiega się o kolejne dodatkowe środki w wysokości niespełna 2 mln zł.

Dzięki pozyskanym dotychczas 7 mln zł LGD „Poleska Dolina Bugu” mogła wesprzeć oddolne inicjatywy na obszarze gmin objętych LSR, tj. Włodawa miejska i wiejska, Wyryki, Wola Uhruska, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk i Hanna. Powstały 34 nowe firmy, 8 istniejących firm otrzymało wsparcie na rozwój, wybudowano 33 obiekty turystyczne i rekreacyjne, wsparto 4 zespoły artystyczne. Z ostatnich projektów wymienić można: niedawno zmodernizowany skwer im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie, rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Dębie Bolko w Hniszowie, nowe place zabaw w Stawkach i Wielkim Łanie, siłownię zewnętrzną w Sobiborze, boisko wielofunkcyjne w Susznie oraz bieżnię sportową na stadionie w Hannie.

Zdjęcia wszystkich zrealizowanych od 2016 roku projektów można zobaczyć na stronie internetowej LGD:

http://www.dolina-bugu.pl/projekty-niekomercyjne-prow-2014-2020/

http://www.dolina-bugu.pl/projekty-beneficjentow-prow-2014-2020/

http://www.dolina-bugu.pl/rozwiniete-przedsiebiorstwa-prow-2014-2020/

Dzięki wsparciu młodych przedsiębiorców za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu” niebawem można będzie zauważyć na lokalnym rynku: niszową odzież typu street wear zaprojektowaną i wyprodukowaną przez mieszkańca Włodawy, nowe usługi projektowania wnętrz oraz usługi instalacyjne dla tzw. „inteligentnych domów” w Woli Uhruskiej, usługi instalacji systemów fotowoltaicznych we Włodawie, rzemieślniczy zakład produkcji mebli drewnianych w Żukowie, stolarnię w Kulczynie-Kolonii, usługi organizacji spływów kajakowych po Bugu, agroturystykę w Heleninie, usługi obróbki, czyszczenia i konserwacji metali oraz drewna w Starym Brusie, wyprodukowane we Włodawie wkłady do zniczy oraz świece, wiązanki okolicznościowe, a także szkolenia florystyczne.

LGD „Poleska Dolina Bugu” w 2021 roku realizuje również swoje własne projekty dofinansowane ze środków PROW 2014-2020. Jest to projekt o tematyce ekologicznej, promujący dobre praktyki konsumenckie przekładające się na zmniejszenie ilości śmieci i ograniczenie zużycia zasobów typu woda, energia elektryczna czy paliwo. Fotorelację z wizyty studyjnej w ogrodach permakultury oraz z eko-warsztatów można zobaczyć tutaj:

http://www.dolina-bugu.pl/leader/operacja-wlasna-lgd/

Kolejny projekt to projekt współpracy realizowany wspólnie z trzema lubelskimi lokalnymi grupami działania: LGD Promenada S12, LGD Dolina Giełczwi oraz LGD Ziemia Zamojska. Projekt dotyczy budowy łącznie 31 punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz wydania podręcznego zbioru gier i zabaw podwórkowych oraz materiałów promocyjnych. W ramach tego projektu jeszcze w tym roku na obszarze LGD „Poleska Dolina Bugu” powstanie 11 punków rekreacji na świeżym powietrzu: place zabaw w Hannie, Suchawie, Kaplonosach, Starym Brusie, Woli Uhruskiej i Rudzie-Kolonii, altany rekreacyjne we Włodawie przy zalewie Okopiec, w Skorodnicy, Zahajkach i Ujazdowie oraz boisko w Korolówce nieopodal szkoły podstawowej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj:

http://www.dolina-bugu.pl/leader/wspolpraca-rekreacja/

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to już wiadomo, że realizacja PROW 2014-2020 została wydłużona o 2 lata, a budżet programu, w tym działania LEADER, uległ zwiększeniu. LGD „Poleska Dolina Bugu” jak już wspomniano, ubiega się w związku z tym o niespełna 2 mln zł dodatkowych środków, z których planowane są dwa nabory wniosków na początku 2022 r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej z budżetem w wys. 640 tys. zł (8 dotacji po 80 tys. zł) oraz nabór wniosków na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej z budżetem w wys. 1,1 mln zł. Osobom zainteresowanym aplikowaniem polecamy obserwowanie profilu LGD na FB: LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu lub kontakt bezpośrednio z biurem LGD:

http://www.dolina-bugu.pl/kontakt/dane-adresowe/

Budżet LGD „Poleska dolina Bugu” w wysokości 9 mln zł nie jest duży – biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców 8 gmin oraz 8-letni okres jego realizacji. Niemniej jednak – mimo małej skali przedsięwzięć – każdy kolejny projekt pokazuje, że warto! Jest to ważne i stosunkowo łatwo dostępne dla lokalnych mieszkańców wsparcie. Beneficjenci bezpośredni i pośredni doceniają te małe inicjatywy i cieszą się, że ich otoczenie pięknieje i rozwija się. Trzymamy kciuki za kolejne dobre projekty i jak najwięcej środków finansowych na ich wspieranie!