Kurator oświaty we Włodawie

Akurat w dniu Świętego Walentego do Starostwa Powiatowego we Włodawie przyjechała Teresa Misiak – Kurator Oświaty w Lublinie, aby spotkać się z dyrektorami szkół i placówek z powiatu. Rolę gospodarza pełnił wicestarosta Adam Panasiuk.

Wicestarosta, dziękując pani kurator za przybycie, podkreślił, że jest to niecodzienne spotkanie i życzyłby sobie, aby było ich więcej, bowiem gdzie jak gdzie, ale problemów w oświacie na pewno nie brakuje.

Spotkanie, na które przybyło kilkadziesiąt osób, zaczęło się od informacja ze spotkania Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej z przedstawicielami samorządu w Chełmie w ostatni poniedziałek (12 lutego) . Następnie pani kurator przedstawiła zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli; stan prac nad kryteriami oceny pracy nauczyciela. Mówiła także o kształceniu zawodowym w nowym systemie oświaty oraz roli doradcy zawodowego. Z kolei Arkadiusz Kwieciński – dyrektor Delegatury w Chełmie poruszył temat roli dyrektora szkoły i współpracy z Radą Rodziców w zakresie umocowania prawnego rady w szkole. Jako przykład dobrych praktyk w szkole wystąpił Janusz Korneluk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

Dyrektorzy obecni mieli także możliwość zapoznania się z Krajowym Programem Doskonalenia Nauczycieli oraz kwestią kontroli doraźnych w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa. Na koniec omówiono projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji „Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć” oraz pani kurator przypomniała o projekcie „Rok dla Niepodległej”, którego szczegóły są na stronie www kuratorium.

Starostwo Powiatowe we Włodawa

3 komentarzy "Kurator oświaty we Włodawie"

  1. Przykład dobrych praktyk ????

  2. a chłopiec dalej sprośne rysunki robi to dopiero przykład dobrej praktyki.

  3. Jefatura | 1 marca 2018 at 14:23 |

    Cześć Dawidzie, Tak jak napisałem na początku tego artykułu było to mieszkanie przy zakupie którego popełniłem mnóstwo błędów. Teraz zanim kupię jakąkolwiek nieruchomość to sprawdzam za ile będę ją mógł wynająć i komu. Dzięki temu wiem jaka będzie stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. I nie kupuję takich nieruchomości gdzie stopa zwrotu wynosi 7% Dlatego w kolejnych przykładach założyłem 10%. Chociaż takich nieruchomości też już nie kupuję

  4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki