Kościuszko w remoncie

Do października potrwa długo oczekiwany remont pomnika Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Prace polegają m.in. na oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków oraz demontażu niektórych elementów i przekazaniu ich do pracowni konserwatorskiej w celu wykonania niezbędnych napraw i zabiegów konserwatorskich.

Rozpoczęcie remontu niszczejącego od wielu lat pomnika było możliwe dzięki porozumieniu, które burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zawarł z fundacją „Laetitia” i stowarzyszeniem „Renovabis”. W ramach dotychczasowych prac zdemontowana została figura orła oraz łańcuch otaczający pomnik. Elementy te zostały przekazane do pracowni konserwatorskiej, gdzie dokonane zostaną niezbędne naprawy i zabiegi konserwatorskie. Równolegle wzmocniona zostanie struktura wapiennego obelisku oraz uzupełnione ubytki. Dodatkowo zaplanowano między innymi oczyszczenie pomnika i odtłuszczenie poszczególnych elementów.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki