Informacja Wojewody w sprawie ptasiej grypy

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk
choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8
u drobiu na terenie województwa lubelskiego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1, do momentu jego odwołania, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda

2 komentarzy "Informacja Wojewody w sprawie ptasiej grypy"

  1. Super. Jak nie covidem to ptasią grypą was załatwimy… A jak to będzie za mało to powiemy ze indyjski mutant już jest i pozamykacie znowu wszystko. Obudźcie się do cholery wszyscy!

  2. ptasia grypa w kurniku, wścieklizna w lesie i szczepią lisy koronawirus….kucze wszędzie ARMAGEDON NORALNIE! MUSZE SIĘNAPIŚ W MORDE JERZA!

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.