Informacja MPGK Włodawa

Szanowni Państwo, informujemy, że czarny osad stwierdzony na posesjach zlokalizowanych w sąsiedztwie Ciepłowni Miejskiej pochodzi ze zrywania przez wiatr lekkich cząstek popiołu z hałdy żużlowej. Sytuacja ta spowodowana jest spalaniem miału węglowego bardzo dobrej jakości, który generuje małe ilości żużla o większej gramaturze, a większe ilości popiołów lekkich i koksików. Obszar zanieczyszczenia wystąpił w odległości ok 250 m od hałdy żużlowej w kierunku wschodnim a jego nasilenie maleje wraz z oddaleniem się od niej. Zjawisko zanieczyszczania terenu nie zostało wcześniej zauważone w wyniku częstych intensywnych opadów śniegu co powodowało warstwowe jego przykrywanie. Zasięg jak i skala zanieczyszczeń uwidoczniła się w procesie topnienia śniegu (skumulowanie poszczególnych warstw popiołów uwięzionych w zalegającym śniegu).

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i informujemy, że Spółka podjęła działania mające na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji poprzez przykrycie hałdy żużlowej plandekami oraz dodatkowym nawilżaniem składowanego żużla. Ponadto zanieczyszczone chodniki zostały umyte i oczyszczone przez nasze służby.

Jednocześnie informujemy, że instalacja odpylania spalin jest sprawna i działa prawidłowo co zostało potwierdzone podczas kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym Ciepłownia Miejska nie powoduje niedozwolonego zanieczyszczenia powietrza pyłami z procesu spalania miału węglowego.

MPGK Spółka z o.o.
źródło – FaceBook

4 komentarzy "Informacja MPGK Włodawa"

  1. Padały deszcze śnieg więc drobne cząsteczki pyłu zostały wbite w hałdę, nie mogły odrywać się i przemieszczać pod wpływem wiatru. Panie prezesie może jakieś dowody Pan przytoczy na podtrzymanie swojej teorii, bo dla nas mieszkańców to co Pan pisze to jest jedna wielka “ściema”.

  2. pic na wodę- fotomontaż. Bajki prezesa!!!!!!!!!!!!!!!

  3. śnieg jak topniał to też nawilżał uważam,że należy przyznać się do zaniedbań i na przyszłość nie dopuścić do podobnych sytuacji.

  4. Otóż to | 21 grudnia 2023 at 17:44 |

    Kiedy kocioł na biomasę? Kiedy ciepłownia będzie elektrociepłownią?

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.