II Ballada Seniorska

Międzynarodowy Dzień Seniora połączony II Seniorską Jesienną Balladą świętowano w sali kina WDK. W uroczystości wzięło udział kilkuset seniorów i gości. Wśród wielu obecnych był również gospodarz miasta powiatu – starosta Andrzej Romańczuk, burmistrz Wiesław Muszyński oraz sanator prof. Józef Zając.

Tego dnia w kinie było nader uroczyście, zwłaszcza że w wśród gości byli jeszcze m.in. Kazimierz Mazurek – prezes OPZERiI oddziału w Chełmie, który wręczał zasłużonym dla seniorów medale i wyróżnienia. Oczywiście „duszą” uroczystości była przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie – Irena Rutkowska.

Starosta A. Romańczuk, zabierając głos podkreślił znaczenie aktywności seniorów w życiu społecznym. – Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do złożenia Państwu – członkom i sympatykom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie – najszczerszych podziękowań za pracę włożoną na rzecz pomocy ludziom najsłabszym, którym Wasz Związek niesie radość, spokój i wiarę w nadzieję. Wyrażając Państwu naszą wdzięczność za wysiłki i dbałość o mieszkańców naszego powiatu, równocześnie gratuluję pomysłu zorganizowania wspaniałej biesiady, która zgromadziła aż tylu wykonawców.

Kilkugodzinna Ballada zgromadziła liczne występy zespołów ludowych oraz solistów. W WDK wystąpiło kilkanaście zespołów i 4 solistów, nie tylko z okolicy, ale nawet z Lidzbarka Warmińskiego, Kozienic czy Strzelec Kujawskich.

Źródło – Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki