Getto we Włodawie – 80. rocznica likwidacji getta

W ramach obchodów 80. rocznicy Zagłady włodawskiej społeczności żydowskiej Stowarzyszenie Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór przygotowało seminarium naukowe „Getto we Włodawie – historia i edukacja” i dwa spacery historyczne – szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie, jak i podsumowanie projektu w listopadzie bieżącego roku w Muzeum Zespole Synagogalnym. Krokami poprzedzającymi obchody były działania edukacyjne włączające młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych we Włodawie oraz emerytów z klubu emerytów – Projekt upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Włodawy, jakim jest Zagłada – mówi Mariusz Czuj, jeden z autorów projektu. – Nigdy w historii, miasto nie straciło tak wielu swoich mieszkańców, w tak brutalny sposób i w tak krótkim czasie. Seminarium „Getto we Włodawie – historia i edukacja” oraz dwa spacery historyczne szlakiem kultury żydowskiej we Włodawie dopełniły uroczystości 80. rocznicy likwidacji włodawskiego getta. Mam nadzieję, że te przedsięwzięcia zaistniały w świadomości młodych ludzi, ponieważ wiedza o żydowskiej przeszłości Włodawy, jak i Zagładzie jest znikoma. Brakuje im wiedzy i informacji, żeby włączyć mniejszość żydowską do grupy obywatelskiej, brakuje wiedzy o podstawowych faktach. Działania projektowe przyczyniły się do zmiany postaw młodzieży i mieszkańców Włodawy.

Niezwykle ważnym aspektem projektu było ukazanie dziejów i kultury żydowskiej. Seminarium i spacery historyczne włączyły włodawian, młodzież i turystów, którzy „dopowiedzieli” zapomniane dzieje społeczności żydowskiej we Włodawie w ramach dialogu międzypokoleniowego.

W działania projektowe zaangażowanych było 150 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 30 emerytów z Klubu „Złota Jesień”; 60 osób zwiedzających i zainteresowanych turystyką historyczną, historycy włodawscy

i członkowie Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór.

Co ciekawe w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji getta włodawskiego zainicjowaliśmy wolontariat edukacyjny. Zaproponowaliśmy młodzieży z najwyższych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych formy samoedukacji poprzez pozyskanie relacji, fotografii od mieszkańców Włodawy i okolic na temat ich żydowskich sąsiadów, ich historii, zwyczajów, obrzędów, tradycji – dodaje M. Czuj.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu

z Fundacji Forum Dialogu.

3 komentarzy "Getto we Włodawie – 80. rocznica likwidacji getta"

  1. Długi artykuł i ani słowa, kto jest winien tzw Likwidacji Getta.

  2. Otóż to | 7 stycznia 2024 at 13:59 |

    Ani słowa o Niemcach, o likwidatorach. Niedopatrzenie? Więc jeszcze raz, podobny utwór o tym jak i kto zlikwidował getto.
    Po drugie, czas ujawnić prawdę jak Żydzi traktowali Polaków we Włodawie.

    • Starsi ,ci o uczyli się historii takiej jaka była ,ci wiedzą.Młodym nakazuję się samemu szukać prawdy,ktoś się zainteresuję,większość nie.Po latach nikt już nie będzie pamiętał kto wieniem,może Polacy,przecież na tej ziemi wszystko się wydarzyło.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.