Euroregion Bug otwiera się na współpracę z Gruzją

Wymiana doświadczeń, integracja społeczna i realizacja wspólnych projektów – to główne założenia współpracy Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” z partnerami z Gruzji.

W środę 4 sierpnia w Urzędzie Miejskim we Włodawie obradował zarząd SSER Bug. W trakcie spotkania odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli przedstawiciele gruzińskiego Centrum Partycypacji i Współpracy – CPC w Ozurgeti (stolica regionu Guria).

-Celem wideokonferencji było zaprezentowanie historii i krótkiej charakterystyki Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Centrum Partycypacji i Współpracy w Ozurgeti. Dostrzegamy możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć i współpracy w wielu dziedzinach. Podpisanie listu intencyjnego pozwoli na zacieśnienie współpracy, która będzie owocowała w najbliższej przyszłości – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, który jest jednocześnie członkiem zarządu SSER Bug.

Sygnatariuszami listu intencyjnego byli Prezes SSER Bug Magdalena Figura-Wrona oraz
Wiceprezes Michał Piotrowicz, z gruzińskiej strony dokument podpisał Giorgi Lanchava prezes organizacji partnerskiej.

Strony porozumienia zadeklarowały chęć i gotowość do wzajemnej współpracy w realizacji
wspólnych przedsięwzięć na rzecz efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie rozwoju regionalnego, promocji idei samorządności, współpracy samorządów, oświaty, kultury i
turystyki oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

UM Włodawa