Dzienny Dom Opieki Medycznej we Włodawie ruszył

Włodawski szpital znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie ‘Dziennego domu opieki medycznej” dla osób powyżej 65. roku życia. Dom właśnie został otwarty, choć oficjalna uroczystość będzie miała miejsce 26 września. Zapisy pod nrem tel. 513 799 316. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dom funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od 4 do 8 godzin dziennie, a czas trwania pobytu jest ustalany indywidualnie i musi się mieścić w granicach 30-120 dni roboczych.

Uruchomienie Dziennego domu opieki medycznej (DDOM) w strukturach SPZOZ we Włodawie pozwoliło rozszerzyć ofertę usług medycznych dla starszych osób po pobycie w szpitalu w regionie – mówi Teresa Szpilewicz, dyrektor szpitala. – Zapewni także kontynuację opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji w ramach dziennych pobytów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją.

W trakcie dziennych pobytów w DDOM pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

Aby zostać przyjętym do DDOM konieczne jest złożenie skierowania od lekarza wraz z oceną stanu poziomu samodzielności skala Barthel. Informacji pod numerem 513 799 316 udziela kierownik Domu.

Warto dodać, że pacjentami mogą zostać osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza osoby bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga kontynuacji terapii ale nie w warunkach szpitalnych. Ponadto osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa szpitalnego, ze skierowaniem do DDOM od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i uzyskaną oceną według skali Barthel 40-65 punktów. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w szczególności do osób powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką POZ, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego. Wsparcie to kierowane jest także do opiekunów i rodzin sprawujących opiekę nad osobami korzystającymi ze świadczeń zdrowotnych w DDOM.

Źródło – powiatwlodawski.pl

Zmiana wielkości czcionki