Wiadomości

Nowe władze i nadzieje na przejście w Zbereżu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Włodawa-Korolówka oraz budowa przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki to inwestycje, o których dyskutowały władze województwa lubelskiego z przedstawicielami państwowej administracji Ukrainy. Realizacja pierwszej inwestycji rozpocznie się niebawem, również szanse na otwarcie granicy są jakby większe.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku z Włodawy do Korolówki rozpocznie się już w 2019 roku. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Na niespełna 5-kilometrowym odcinku drogi, od ronda we Włodawie do Korolówki, stare płyty zostaną skruszone i posłużą jako podbudowa. Na tej warstwie powstanie pozostała część podbudowy i wylany zostanie asfalt. Ponadto projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi, chodnika dla pieszych, specjalnych przejść przez drogę dla pieszych i rowerzystów oraz oświetlenia ulicznego.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Śmiertelny finał noworocznej zabawy

30-letni mieszkaniec Włodawy wypadł z balkonu na drugim piętrze bloku przy ul. Wojska Polskiego. Lekarzom nie udało się go uratować. Śledczy ustalają, czy było to samobójstwo, zabójstwo, czy może nieszczęśliwy wypadek.

Z ustaleń prokuratury wynika, że 30-latek spędzał sylwestra z parą znajomych, którzy mieszkają w bloku przy ulicy Wojska Polskiego. Imprezowali jednak w innym miejscu we Włodawie, a do mieszkania wrócili w noworoczny poranek. Około południa sąsiedzi usłyszeli kłótnię, a później jedna z sąsiadek dostrzegła nogi zwisające z balkonu. Potem usłyszała krzyk i odgłos uderzenia ciała o ziemię.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

I Posiedzenie V Kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Funkcję
Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia będzie zaś pełnić Pani Anna Drabik – przedstawiciel gminy Podedwórze. Pełny skład członków Zgromadzenia tworzyć będą przedstawiciele gmin członkowskich związku w liczbie 24. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór składu Zarządu Związku, który jest organem wykonawczym związku. Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu wybrany został Józef Steć, który zastąpił ustępującego ze stanowiska Krzysztofa Chilczuka. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano Wójta Gminy Hańsk – Marka Kopieniaka, członkami zarządu będą pozostali Wójtowie gmin członkowskich związku, a więc: Monika Mackiewicz-Drąg (Gmina Podedwórze), Marcin Babkiewicz (Gmina Sosnówka), Arkadiusz Misztal (Gmina Sławatycze), Grażyna Kowalik (Gmina Hanna) oraz Paweł Kołtun (Gmina Stary Brus).

Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej, którą w obecnej kadencji tworzyć będą: Anna Spólna – przedstawiciel gminy Sławatycze, Tomasz Wawryszuk – przedstawiciel gminy Sosnówka oraz Jerzy Łagodziński – przedstawiciel miasta Włodawa. Ponadto uchwalony został plan finansowy
na 2019 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2029.

Wlodawa.eu

Czytaj dalej i komentuj

Budżet powiatu na 2019 uchwalony

(31 grudnia) 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się przegłosowano uchwałę budżetową powiatu włodawskiego na 2019 r. Tegoroczny budżet jest rekordowym w historii i wyjątkowym pod względem wydatków inwestycyjnych.

Budżet powiatu włodawskiego na 2019 r. określa dochód w wysokości 75 mln 221 tys. zł, zaś wydatki w kwocie 74 mln 801 tys. zł. Zamiast deficytu będzie zatem 420 tys. zł nadwyżki budżetowej, w całości z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Tegoroczny budżet powiatu jest wyjątkowo proinwestycyjny. Tylko wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2019 roku wyniosą ponad 21,7 mln zł.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Czytaj dalej i komentujBudżet miasta uchwalony

(20 grudnia) IV sesja Rady Miejskiej we Włodawie była posiedzeniem budżetowym. Jako jeden z pierwszych samorządów włodawska rada jednogłośnie uchwaliła budżet na przyszły rok. Radni bardzo wysoko ocenili budżet, podkreślając zasługi skarbnik Elżbiety Torbicz przy jego tworzeniu. Niejako przy okazji rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęła dwa programy: zdrowotny na lata 2019-2022 i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sesja rozpoczęła się jednak od… nauki obsługiwania sprzętu do głosowania imiennego. Nie zabrakło oczywiście złośliwych komentarzy, że radni mogli to zrobić przed sesją, nie zaś uczyć się dopiero przy widzach.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Nowy Tydzień – Za 1700 zł na rękę mamy pracować?!

(20 grudnia) – Za 1700 zł pensji miesięcznie to nie tylko nie da się godnie żyć, ale w praktyce żyć się nie da w ogóle – mówią pracownicy włodawskiej prokuratury, którzy pikietowali przed swoim miejscem pracy w czwartkowe południe.

Płace w administracji prokuratur w Polsce są na żenująco niskim poziomie. Podwyżek nie było od 2008 r., a ostatnia w wysokości 200 zł brutto traktowana jako przejaw jałmużny. A, jak mówią sami prokuratorzy, to właśnie od jakości pracy administracji zależy w decydującej mierze sprawność wymiaru sprawiedliwości.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Czytaj dalej i komentuj

Weszli przez balkon, by ratować 38-latka, który groził popełnieniem samobójstwa

Włodawscy policjanci z ruchu drogowego w sobotę weszli przez sąsiedni balkon, by ratować 38-latka. Mężczyzna zapowiedział swoim bliskim, że popełni samobójstwo poprzez zażycie substancji trujących. W rozmowie powiedział policjantom że wcale nie chciał się zabić – chciał jedynie dokuczyć rodzinie. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci apelują do wszystkich o odpowiedzialność. Każde zgłoszenie pomocy jest traktowane priorytetowo, kiedy policjanci oraz inne służby są zaangażowane w tego typu działania ktoś może naprawdę potrzebować pomocy.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Nowy „mały ZUS” – kto skorzysta?

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 2019 roku będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodów. Pospiesz się, jeśli chcesz skorzystać z takiej ulgi już w Nowym Roku.

Jeśli Twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniasz pierwszy warunek do skorzystania z „małego ZUS”. Na przykład w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 63 000 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2018 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 63 000 zł, może więc skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”. Jeśli prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

Kiedy nie skorzystasz z „małego ZUS”

Przedsiębiorca nie może skorzystać z „małego ZUS” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi na start” lub składek preferencyjnych. Dopiero gdy przedsiębiorcy skończą się preferencyjne składki, będzie mógł przejść na „mały ZUS”.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zmiana wielkości czcionki