Wiadomości

Właściciel prawomocnie skazany

Osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, tysiąc złotych grzywny oraz 5-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami. Taką karę orzekł włodawski sąd wobec Waldemara S., właściciela firmy recyklingowej z Włodawy. Wyrok jest prawomocny.

O tym, że na jednej z działek przy ulicy Przemysłowej we Włodawie wyrosła góra śmieci, informowaliśmy na początku ubiegłego roku, po interwencji mieszkańców. Byli zaniepokojeni, że odpady niewiadomego pochodzenia są składowane zaledwie 30 metrów od ich zabudowań.

(więcej…) Czytaj dalej i komentujHonorowy Obywatel Włodawy

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej we Włodawie wręczono tytuł Honorowego Obywatela Włodawy prof. zw. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu. Na sesję przybyła cała intelektualna akademicka elita kraju..

– Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Włodawy to niezwykle piękna i podniosła uroczystość, podczas której wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla miasta, których autorytet jest powszechny wśród mieszkańców Włodawy. Grono tych osób poszerzy prof. zw. dr hab. Feliks Czyżewski, który z Włodawą i ziemią włodawską związany jest od początku lat 70. XX wieku – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj

Ogłoszenie – oferta

Krakowska firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Jest zainteresowana dzierżawą gruntów gminnych oraz prywatnych.

Firma oferuje współpracę na atrakcyjnych warunkach. Czynsz dzierżawy wynosi od 8 do 9 tys /ha/rok. Umowa dzierżawy na okres 25 lat.

Ofertę kieruje do władz gminy oraz wszystkich jej mieszkańców.

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:

Powierzchnia działki min. 2 ha,
Tereny niezacienione, niezadrzewione,
klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
brak MPZP
teren poza obszarem ochrony przyrody,
brak rowów melioracyjnych
linia energetyczna SN do 500 m

KONTAKT tel. 574 192 016, 570 114 217 biuro@corepv.pl,

Core PV Sp. z o. o. ul. Szlak 77/222, NIP 6793179585

www.corepv.pl 31-153 Kraków REGON 382405979

Czytaj dalej i komentuj

Wybieramy ławników

Informuję, że z dniem 31 grudnia 2019r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych do Sądu Rejonowego we Włodawie. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2015 , poz. 133 z późn.zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie uprzejmie informuję, że dnia 30 czerwca 2019r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych, kadencji 2020-2023. Rada Gminy wybierać będzie 2 ławników dla Sadu Rejonowego we Włodawie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu Prawa Pracy dla Sadu Rejonowego w Chełmie. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, organizacje pracodawców zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj


Ludzie z żelaza opanowali Okuninkę – rekord po d każdym względem

199 zawodników i zawodniczek ukończyło morderczy Żelazny Triathlon VII. To rekord. Najlepszy czas (59 min 30 s.) osiągnął zawodnik Przemysław Szymanowski ze Starachowic. To również rekord.

Zawody przygotowane po raz kolejny perfekcyjnie przez włodawskie starostwo, wraz z gminą Włodawa i stowarzyszeniem Leniwce.pl zgromadziły rekordową liczbę 200 zawodników. Chętnych było tak wielu, że listę trzeba było zamknąć pod koniec marca.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj

Raport o stanie powiatu włodawskiego

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj

VII Żelazny Triathlon w Okunince 2019

W ostatni weekend 1 czerwca br. odbyła się VII edycja Żelaznego Triathlonu w Okunince. Gmina Włodawa była współorganizatorem zawodów, w których udział wzięło 200 zawodników.
Wśród uczestników była zacięta walka, a jednocześnie wspaniała atmosfera. Zawodnicy najpierw pokonali 750 m w wodzie, potem 20 km jazdy rowerem, a na koniec biegli 5 km. Emocji nie brakowało. Żelazny Triathlon to nie tylko sportowe emocje, ale też walka ze swoimi słabościami i ustanawianie nowych rekordów życiowych. Impreza z roku na rok przyciąga większą grupę miłośników.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj

Zmiana wielkości czcionki