Wiadomości

Stowarzyszenia działające w powiecie włodawskim

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił dwa konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie: pomocy społecznej w 2017 r. oraz kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włodawie
na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) powołuje dwie komisje konkursowe do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do wybranej komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie pocztą, faksem lub e – mail: zdrowie@powiat.wlodawa.pl, kultura@powiat.wlodawa.pl.
Starosta

                                                                      /-/Andrzej Romańczuk

Czytaj dalej i komentuj


Wybieramy lekturę na NARODOWE CZYTANIE 2017

Narodowe Czytanie 2017 - wybór lektur

Pojawiła się już lista książek, wśród których wybierzemy lekturę na tegoroczne NARODOWE CZYTANIE:

Tytuły dzieł:
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
„Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego,
„Beniowski” Juliusza Słowackiego,
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Aby oddać głos, należy wybrać jeden z powyższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl.
Głosowanie trwa od poniedziałku 23 stycznia do środy 15 lutego br.

Która propozycja zdobędzie największe poparcie, okaże się 21 lutego. W tym dniu – Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – prezydent Andrzej Duda ogłosi tytuł wybranego przez Polaków dzieła.

Więcej informacji na stronie: www.prezydent.pl

Czytaj dalej i komentuj

Zaproszenie na spektakl

Daniel Wielorak to uwielbiany aktor-celebryta, znany powszechnie z telewizyjnych reklam. Zarabia ogromne pieniądze, jest oczkiem w głowie pism plotkarskich, prowadzi wystawny dom. Ma piękną, efektowną żonę, bardzo przytomnego impresaria i uległą asystentkę-sekretarkę. I chociaż żona romansuje z jego impresariem, który w dodatku oszukuje go w rozliczeniach, a asystentka z trudem znosi nieustanne do niej zaloty Mistrza, to jego życie wydaje się bajką … do pewnego dnia, gdy przypadkowo do jego willi trafia uciekinier z pobliskiego więzienia.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Dom na zdrowie

Wszyscy, którzy w trakcie ostatniego roku przebywali w szpitalu, a mają ukończone 65 lat, mogą bezpłatnie w godz. od 7.00 do 15.00 skorzystać z Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się w Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ we Włodawie (na IV piętrze).

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Włodawskie szkoły średnie – fatalnie!

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował 19. ranking liceów ogólnokształcących. Wśród 500 sklasyfikowanych liceów w Polsce na próżno szukać włodawskich szkół. Jedynie tuż poza 500, miejscem, a na 32. w województwie znalazło się I LO im. T. Kościuszki we Włodawie. Druga włodawska szkoła średnia – II LO im. A. Frycza Modrzewskiego nie została ujęta w ogóle w tym rankingu. Tak złych wyników w tym rankingu Włodawa nie miała nigdy. A były lata, że obie szkoły w tym rankingu były na początku pierwszej dwusetki.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

PKS Włodawa: Zwolnieni kierowcy czekają na pensje. Syndyk: „Wypłacę je co do złotówki”

Zwolnieni pracownicy likwidowanego PKS we Włodawie czekają na zaległe pensje i obiecane im odprawy. Nie wierzą w obietnice, dlatego napisali do naszej redakcji, a sprawę zgłosili do sądu. – Wypłacę im te pieniądze co do złotówki – odpowiada tymczasem syndyk masy upadłościowej.

Chodzi o 40 osób, głównie kierowców i mechaników. Twierdzą, że od trzech miesięcy nie mogą doczekać się od syndyka pieniędzy, które im się należą. Napisali do nas po publikacjach na temat sytuacji pracowników likwidowanego Praktikera w Lublinie i delikatesów Alma.
(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek

21 stycznia 2017 r. we Włodawie odbył się „XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – Włodawa 2017”. Jego organizatorami były: Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne, Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury. W tegorocznym festiwalu udział wzięło 26 zespołów z Polski, Białorusi i Ukrainy, a liczba wykonawców wyniosła około 300 osób.

Tegoroczny festiwal miał zmienioną formułę, gdyż zespoły zostały zakwalifikowane do udziału w nim na podstawie wcześniejszych eliminacji przeprowadzonych na początku grudnia 2016 r. przez specjalnie powołaną komisję. W wyznaczonym terminie wpłynęło 35 zgłoszeń, zaś do udziału w festiwalu zakwalifikowano 27 zespołów – 19 polskich, 6 ukraińskich i 2 białoruskie. Jeden z zakwalifikowanych zespołów musiał zrezygnować z udziału w festiwalu ze względów technicznych.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Mistycyzm w ikonach zaklęty

W czwartkowy wieczór, 19 stycznia 2017 r., w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbyło się otwarcie wystawy ikon pisanych przez pana Janusza Wolińskiego oraz ikon wykonanych przez osadzanych w IV Ogólnopolskim Konkursie „Pisanie Ikon – Włodawa 2016” i poprzednich edycji konkursu zorganizowanych przez Zakład Karny we Włodawie.

Ikony - wernisaż - 19.01.17 r.

Przybyłych gości powitała Małgorzata Zińczuk, z-ca dyrektora ds merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, natomiast spotkanie poprowadziła Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP Włodawa.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zamknąć oczy i zobaczyć…

W piątkowe południe, 20 stycznia odwiedziły nas dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, które pod opieką pań Lidii Małyszczak i Renaty Kostrzewskiej przyszły do biblioteki, by zobaczyć świat w kolorze czarnym…

SP 2, 20.01.17 r.

Zajęcia z „Czarną książką kolorów” okazały się zaskakujące nie tylko dla młodych uczestników spotkania, ale także dla pań nauczycielek i samej prowadzącej 🙂

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zmiana wielkości czcionki