Wiadomości

Bezpłatna pomoc prawna – nowe zasady

Od nowego roku, aby skorzystać z darmowej porady prawnika wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

W powiecie włodawskim znajdują się dwa punkty porad – oba w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24. Są czynne codziennie w dni robocze (pierwszy) od godz. 9 do 13 i (drugi) od godz. 13 do 17 w pok. 212 lub 216 (II piętro).

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj


Stowarzyszenia działające w powiecie włodawskim

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włodawie na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WŁODAWA

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarz zebrania.
3. Roczne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w tym z realizacji podjętych uchwał.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
6. Konsultacje społeczne i zaopiniowanie projektu Statutu Sołectwa.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie zebrania.

 

Załącznik Rozmiar
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WŁODAWA.pdf 136.2 KB
Czytaj dalej i komentuj


Akademia Niepodległości we Włodawie

29 stycznia 2019 r. we Włodawie odbędą się kolejne spotkania z cyklu „Akademia Niepodległości”. Tym razem z wykładami „Gen. Józef Haller” oraz „Błękitna Armia” wystąpi dr hab. Tomasz Panfil.

akademia niepodleglosci 0129

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (ul. Przechodnia 13, parter)
– godz. 12:00 – wykład dla młodzieży szkolnej,
– godz. 15:00 – wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Czytaj dalej i komentuj

Nabory wniosków o przyznanie dotacji z PROW 2014-2020 w LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o planowanych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w marcu 2019 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Termin naboru: marzec 2019r.

Limit środków: 560 tys. zł

Dotacja ma formę premii w wysokości 80 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach: 64 tys. zł i 16 tys. zł

Wkład własny nie jest wymagany.

Kto może aplikować o dotację:

  • Osoba młoda 18-35 lat
  • Osoba w wieku 50+
  • Osoba długotrwale bezrobotna
  • Kobieta zamieszkała na obszarze gminy wiejskiej

Wystarczy przynależność do jednej z ww. grup, by spełniać warunek.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zaproszenie na konferencję prasową

Tytuł: Podsumowanie projektów

  1. Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy”
  2. Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu”

Termin: 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 11:00

Miejsce: siedziba Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, ul. Kopernika 1

Konferencję organizuje Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak.

Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty inwestycji zrealizowanej przez Lubelską Wojewódzka Komendę OHP we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, okresie od maja do grudnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przekazane również będą informacje o wyposażeniu pracowni do nauki w zawodach mechanik pojazdów samochodowych (warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych, mechaniczny, ślusarski i oponiarski) oraz moner zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie w Ośrodku OHP w Zamościu.

Czytaj dalej i komentuj

Tak odmienią wizerunek Włodawy. Rusza projekt rewitalizacji

W tym roku na miejskie inwestycje we Włodawie radni przeznaczyli 11 mln zł, z czego około 7 mln zł to środki unijne. W tym roku najwięcej pieniędzy z tej puli pochłonie pierwszy etap długo oczekiwanej rewitalizacji miasta.

Na ten projekt miasto razem z powiatem otrzymało najwyższe jak do tej pory dofinansowanie rzędu 14 mln zł.

– Obecnie czekamy jeszcze na oficjalne podpisanie umowy w sprawie dofinansowania – mówi Elżbieta Torbicz, skarbnik miasta. – Sama rewitalizacja to zadanie obliczone na dwa lata. W tym roku wydamy na nie 3,5 mln zl.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Nasze gminy na czarnej liście

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej opublikowała listę 100 gmin i miejscowości, w których pracownicy socjalni zarabiają najmniej. Nie brakuje tam również miejsc z naszego regionu. Kolejnym etapem tej akcji ma być skierowanie tej informacji do poszczególnych włodarzy, wraz z apelem o podwyżkę wynagrodzeń.

Socjalni zarabiają za mało?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej podała „czarną listę” wynagrodzeń do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. W ten sposób związkowcy chcą, aby pracownicy pomocy społecznej mogli dokonywać świadomego wyboru, podejmując zatrudnienie.

– Każdy z włodarzy wskazanych miejscowości będzie jednak mógł zadbać o to, by nazwa jego gminy zniknęła z „czarnej listy” – dodają w komunikacie. – Wystarczy, że miejscowy samorząd wykaże, iż podjął realne i konkretne działania zmieniające faktyczne uposażenie pracowników pomocy społecznej. Informację o powyższym opublikujemy na naszych stronach.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zmiana wielkości czcionki