Wiadomości

Bezpłatna pomoc prawna

Codziennie w dni robocze w Starostwie Powiatowym we Włodawie czynny jest punkt bezpłatnej obsługi prawnej. Raz w tygodniu prawnicy dyżurują także w Hańsku i Woli Uhruskiej.
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez powiaty. We włodawskim starostwie są dwa punkty: jeden prowadzony przez powiat i drugi przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Oba mieszczą się w tym samym miejscu – starostwie na II piętrze (pokój 216), al. J. Piłsudskiego 24, Włodawa. Punkty bezpłatnej pomocy: Punkt prowadzony przez ”Stowarzyszenie SURSUM CORDA” z Nowego Sącza. Dni i godziny otwarcia:  poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00, czwartek – piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00. Pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych oraz osoby uprawnione do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego.Punkt prowadzony przez Powiat Włodawski. Dni i godziny otwarcia:  poniedziałek – środa od godz. 9:00 do godz. 13:00, czwartek – piątek od godz. 13:00 do godz. 17:00. Pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych.Mobilne Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Dni i godziny otwarcia: wtorek od godz. 9:00 do godz. 13:00 (budynek Urzędu Gminy w Hańsku), środa od godz. 9:00 do godz. 13:00 (budynek Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej). Pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych oraz osoby uprawnione do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego.
Czytaj dalej i komentuj

W)schody Powiatu Włodawskiego 2019 – czekamy na zgłoszenia

21 lutego br. w hotelu Drob w Urszulinie po raz czwarty odbędzie się gala, podczas której wręczone będą honorowe tytuły „(W)schody Powiatu Włodawskiego.
Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Statuetki, zupełnie nowe i wyjątkowo piękne, już czekają na zwycięzców. Laureatami trzech poprzednich tytułów byli: w kategorii osoba: prof. Stanisław Baj, prof. Mirosław Trociuk i Agnieszka Smolińska, w kategorii instytucja: Poleski Park Narodowy, Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, w kategorii firma: Huta Szkła w  Dubecznie,  Firma Handbud z Włodawy i Hotel Drob w Urszulinie. – Powiat włodawski od lat boryka się z niedocenianiem wielu ludzi czy firm, które naprawdę bardzo mocno promują naszą nadbużańską ziemię – mówi pomysłodawca, starosta Andrzej Romańczuk. – Akcja ta ma przede wszystkim na uwadze tych, którym powiat włodawski zawdzięcza bardzo wiele. Chcemy ich tym już prestiżowym tytułem –  docenić. Poprzednie gale były bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników i nawet stały się wzorem dla tego typu innych organizatorów wydarzeń. Honorowy tytuł będzie przyznawany corocznie w pierwszym półroczu za rok ubiegły. Zawsze będą to trzy unikatowe statuetki. Wnioski można składać w sekretariacie starostwa lub drogą mailową (starostwo@powiat.wlodawa.pl) do 11 lutego br. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „(W)schody Powiatu Włodawskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin i miasta), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne i gospodarcze. Załączniki poniżej. 
Nazwa pliku Rozmiar Wniosek zgłoszenia kandydata za 2019 rok.docx 15.322266 KB Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu wschody.pdf 129.15039 KB
Czytaj dalej i komentuj

XIX FESTIWAL KOLĘD I SZCZODRYWEK NAD BUGIEM – WŁODAWA 2020

Serdecznie zapraszamy 25 stycznia 2020 r. na Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem do Włodawy.

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem jest od wielu lat ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, a w bieżącym roku także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Każdy z uczestników wykonuje jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i od lat przyciąga liczne zespoły z przygranicznych obszarów Białorusi i Ukrainy.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj


Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dziś, w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie 8 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego NOSG oraz w obecności kadry kierowniczej Oddziału.

Rotę ślubowania odczytał Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Łukasz Ćwik, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili kapelani.

Nowo przyjęci funkcjonariusze Straży Granicznej, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG, by wiosną powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj
Zostań AGENTEM Centralnego Biura Czytelniczego!

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza nabór na Agentów
Centralnego Biura Czytelniczego

cbc2019 2020 01 plakat

Od 1 stycznia 2020 r. rusza konkurs na najaktywniejszego czytelnika
dla uczniów szkół podstawowych POWIATU WŁODAWSKIEGO.

Czekamy na Was w Oddziale dla Dzieci (ul. Przechodnia 13)
i Filii nr 5 (al. J. Piłsudskiego 66)
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂

(więcej…) Czytaj dalej i komentuj


Zmiana wielkości czcionki