Wiadomości

Zapraszamy na wernisaż prac Pauliny Góry

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza na wernisaż prac

Pauliny Góry
„Dreams and memories”

Paulina Góra, wystawa: Dreams and Memories, wernisaż 02.03.17 r.

Wernisaż: 2 marca 2017 r., godz. 17.00
Galeria Na Poddaszu, MBP Włodawa
ul. Przechodnia 13

Wystawa malarstwa Pauliny Góry „Dreams and memories” w Galerii Na Poddaszu, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie stanowi premierową prezentację „Projektu 12×12” – składającego się z 12 obrazów powstałych w przeciągu 12 miesięcy minionego roku.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

„Tęsknota za spokojem” – wernisaż malarstwa Tadeusza Protasia

We wtorek, 21 lutego 2017 r., w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż malarstwa pana Tadeusza Protasia, artysty zrzeszonego w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

Tadeusz Protaś, wernisaż malarstwa, 21.02.17 r.

Spotkanie otworzył, przedstawiając artystę, dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski, wernisaż poprowadziła Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Znowu klęska miasta

Sztandarowy projekt Włodawy na rewitalizację starego miasta przepadł! Odpadł już na etapie formalnych kryteriów. Na pocieszenie pozostaje fakt, że wnioski powiatu, muzeum oraz Hanny przeszły tę ocenę i mają spore szanse na wielomilionowe dofinansowanie.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Wschody Powiatu Włodawskiego

22 kwietnia br. odbędzie się gala, podczas której wręczone będą po raz pierwszy w historii honorowe tytułu „Wschody Powiatu Włodawskiego”. Zostaną one przyznane osobie, instytucji oraz firmie, które w ubiegłym roku wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. Nowe statuetki już czekają na zwycięzców. Zdaniem wielu – są rewelacyjne.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Sesja Rady Powiatu – zaproszenie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu we Włodawie V kadencji.
  3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
  4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał:

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

System rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO

Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym GREEN VELO

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego „Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo”. Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenie:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków:

  1. bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,

  2. bierna zawodowo, niepełnosprawna.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Włodawa powalczy z gawronami

Gawrony we Włodawie były od zawsze i mocno dają się we znaki mieszkańcom. Na sąsiedztwo tych ptaków od wielu lat skarżą się przede wszystkim mieszkańcy bloków położonych w pobliżu parku miejskiego. To właśnie to miejsce szczególnie upodobały sobie gawrony. Również samo przejście przez park z roku na rok staje się coraz bardziej ryzykowne i grozi zabrudzeniem odzieży ptasimi odchodami.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Pomnik Tadeusza Kościuszki doczeka się remontu

Burmistrzowi Włodawy udało się pozyskać środki na renowację pomnika Tadeusza Kościuszki. Dzięki temu niszczejący od wielu lat pomnik zostanie gruntownie wyremontowany. Porozumienie w tej sprawie podpisali burmistrz Wiesław Muszyński, Marian Mazurek Prezes Fundacji „Laetitia” i Edward Łągwa Prezes Stowarzyszenia „Renovabis”. – Dzięki porozumieniu, które podpisaliśmy z Fundacją „Laetitia” i włodawskim stowarzyszeniem „Renovabis”znajdujący się w centralnej części miasta pomnik doczeka się remontu. Jest to chyba najlepszy sposób upamiętnienia dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Odnowienie pomnika podniesie również rangę odbywających się tu uroczystości z okazji najważniejszych świąt państwowych. – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj


Zmiana wielkości czcionki