Bezpłatna pomoc prawna – nowe zasady

Od nowego roku, aby skorzystać z darmowej porady prawnika wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

W powiecie włodawskim znajdują się dwa punkty porad – oba w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24. Są czynne codziennie w dni robocze (pierwszy) od godz. 9 do 13 i (drugi) od godz. 13 do 17 w pok. 212 lub 216 (II piętro).

Od nowego roku zmieniły się zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych. Do tej pory z tej pomocy mogła korzystać młodzież do 26. roku życia, osoby, które ukończyły 60. rok, osoby korzystające z pomocy społecznej, kombatanci i weterani, osoby zagrożone katastrofą bądź kobiety w ciąży i osoby z Karta Dużej Rodziny. Teraz to uproszczono i zdecydowanie poszerzono krąg osób zainteresowanych. Obecnie wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać na płatną pomoc prawnika.

Pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Znowelizowana ustawa mówi też o tym, że prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

1 komentarz "Bezpłatna pomoc prawna – nowe zasady"

  1. No i super

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki