Bezpieczniej na ulicy Prusa

Władze Włodawy kontynuują gruntowną przebudowę ulic w mieście. Na ulicy Prusa w miejsce starej i nierównej nawierzchni pojawił się m.in. nowy asfalt i chodniki. – Przeprowadzona gruntowna przebudowa ulicy Prusa wynikała z konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz stanu istniejącej infrastruktury drogowej. Potrzebę remontu tej ulicy wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował również budowę chodników oraz montaż oświetlenia – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.


Remont ulicy Prusa drogowcy rozpoczęli od rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów. Wystające studzienki i włazy zostały wyregulowane w taki sposób, by nie utrudniać jazdy kierowcom. W miejsce nierównej nawierzchni z płyt betonowych pojawił się nowy asfalt. Z myślą o bezpieczeństwie pieszych powstały nowe chodniki. Ustawiono również słupy, na których zamontowane zostały latarnie typu LED. Remont ulicy Prusa kosztował niemal 1 200 000 zł.

UM Włodawa

Zmiana wielkości czcionki