Bezpieczniej dzięki Służbie Więziennej

Zakład Karny we Włodawie uczestniczył w „Dniach Otwartych z Państwową Inspekcją Pracy” organizowanych pod hasłem „Szanuj życie!!! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Dni otwarte z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie

W dniu 15 września br. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie zorganizowane zostały dni otwarte z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Impreza skierowana była do uczniów szkoły rolniczej w Korolówce – Osadzie oraz mieszkańców. Celem dni otwartych była edukacja młodzieży na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przepisów prawa pracy. Organizator chciał uwrażliwić młode osoby podejmujące zatrudnienie w zakresie praw im przysługujących. Oprócz wykładów tematycznych dla uczniów, dni otwarte były okazją do zaprezentowania sprzętu lokalnych służb mundurowych, symulacji akcji ratunkowo – pożarniczej, pokazów ratownictwa medycznego oraz działań i technik interwencyjnych Służby Więziennej.

Pokazy działań interwencyjnych

Realizując obowiązki służbowe i skutecznie izolując przestępców, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie. Nierzadko dają również przykłady odważnych zachowań i niesienia pomocy poza służbą. Funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego we Włodawie zaprezentowali uczestnikom techniki interwencyjne z wykorzystaniem środków ochrony osobistej oraz środków przymusu bezpośredniego. Pokazy sprawności oraz umiejętności fizycznych funkcjonariuszy naszej jednostki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Młodzież chętnie korzystała również ze stoiska informacyjnego Zakładu Karnego we Włodawie. Zakład Karny we Włodawie reprezentował mjr Krzysztof Jeleński.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wlodawie-bezpieczniej-takze-dzieki-sluzbie-wieziennej

1 komentarz "Bezpieczniej dzięki Służbie Więziennej"

  1. ja bym radził wziąć udział w dniach otwartych ” Szanuj Funkcjonariusza”

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.