„Bezpieczne wakacje”

W związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym ruszyła akcja „Bezpieczny i zdrowy wypoczynek letni”. Jej celem jest propagowanie wśród wypoczywających zasad bezpiecznego wypoczynku oraz promowanie wiedzy w zakresie dbania o własne zdrowie. Adresatami powyższej inicjatywy są dzieci i młodzież a także opiekunowie różnych form wypoczynku (obozów, kolonii, półkolonii). W związku z powyższym, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie będzie prowadziła kontrole stanu sanitarnego organizowanego wypoczynku letniego oraz działania informacyjno-edukacyjne o następującej tematyce: styl życia wolny od nałogów, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, środki zastępcze, tzw. „dopalacze”); profilaktyka chorób zakaźnych (min. meningokoków); profilaktyka zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami, zagrożenia sezonu letniego (odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, szkodliwość nadmiernej ekspozycji słonecznej na promieniowanie ultrafioletowe /UV/), profilaktyka bąblowicy, wszawicy oraz świerzbu; zapobieganie zakażeniom wirusem HIV; prowadzenie zdrowego stylu życia; szeroko pojęte bezpieczeństwo podczas wakacji oraz inne tematy prozdrowotne wynikające z lokalnych potrzeb.

Zapamiętaj! Numery telefonów alarmowych:

  • POLICJA 997
  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY: 112

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji !!!

PSSE Włodawa

Zmiana wielkości czcionki